Laboratorium

Firma WALBET posiada własne laboratorium w którym pracuje wykwalifikowani technolodzy i laboranci.

Do ich głównych zadań należy:

  •     kontrola produkcji
  •     badania kuszyw
  •     doradztwo techniczne dla klientów
  •     przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji
  •     wdrożenie nowych technologi

Na wyposażeniu laboratorium posiadamy

  •     nowoczesną maszynę wytrzymałościową
  •     wstrząsarkę wraz z sitami do badania składu kruszyw
  •     suszarkę laboratoryjną
  •     młotek SCHMIDTA


W razie potrzeby zbadania mieszanki betonowej na budowie do dyspozycji mamy pojazd laboratoryjny z podstawowymi przyrządami do badania mieszanki betonowej i pobierania próbek.